Wednesday, December 1, 2021

Hanap ng Mata

Hindi ko kailangang itago ka.

Lalong hindi kailangan na ipagdamot sa iba,

Dahil natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi makasarili.

At kung ikaw ay para sa akin,

Kahit saan ka man tahakin ng iyong mga paa...

Kahit marami man ang iyong makilala...

Sa gitna ng nagsisiksikang madla,

Ako ang hanap ng iyong mga mata.


-Des