Thursday, December 8, 2016

15minsUntitled

Hindi ka nagsimula
Upang sa muling pagbangon
Ay bumagsak ulit.
Ngunit sa pagkakataong ito
Hayaan mong muli kang malunod.
Upang sa paglamon sa iyo ng alon,
Muli kang lulutang.

Dahil sa puntong ito
Hindi mo na hihintayin na
Tuluyan ka niyang bitawan.
Huwag mo nang hintayin
Na makita siyang masaya at hawak na ng iba.

Kaya sa pagkakataong ito
Hayaan mong muli kang malunod.
Dahil mahal ka niya.
Ngunit wag mo nang hintayin pang
Tuluyan siyang bumitaw.

Dahil hindi sapat ang mahal kita.
Lalo na't ito'y salita lamang,
Sapagkat ito'y walang silbi
Kung hindi ka niya maipaglalaban.

-Des