Wednesday, December 1, 2021

Hanap ng Mata

Hindi ko kailangang itago ka.

Lalong hindi kailangan na ipagdamot sa iba,

Dahil natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi makasarili.

At kung ikaw ay para sa akin,

Kahit saan ka man tahakin ng iyong mga paa...

Kahit marami man ang iyong makilala...

Sa gitna ng nagsisiksikang madla,

Ako ang hanap ng iyong mga mata.


-Des

Wednesday, November 24, 2021

All Over Me

I just want you all over me, love
'Cause we don't have to hide anymore
Let me take over before we say it's over.
I feel no inhibitions as you blur my vision.
I'm grasping, hanging by a thread...
It keeps playing in my head.
Your love has always been my lifeline
From the time our eyes met, you are mine.
So don't deny, you want it too, boo
It's obvious you want me close to you.

I just want you all over me, love
'Cause we don't have to hide anymore
Let me take over before we say it's over.
We couldn't just walk away barefooted
Insanely, our hearts and souls are deeply rooted.
Your love has always been my lifeline
Baby, just don't fight your emotions,
'Cause I'm certainly waiting for your motions.

I'm nearly drowning...
But I refused to breathe frowning
We could always save each other.

We both know I'm down, it's I that you own
'Cause your love has always been my lifeline
Baby for the last time just don't fight your emotions
'Cause I'm certainly taking over your motions.


P.S. 
This is intended to be a song lyric.


Friday, January 8, 2021

Untitled

Ngayon lang ako tatalikod
Mula sa sakit na kaya mong maidulot
Ngayon lang ako naduwag,
Iniiwasan ang tibok ng pusong hindi mapanatag.

Takot nang humakbang palapit,
Dahil nasaktan na sa dating pagkapit.
Hindi ko alam... minsa'y paabante,
Nahuhumaling sa ritmong sadyang binakante.
Ngunit madalas ay paatras,
Dahil natutunan na ang pag-ibig ay hindi patas.

Unti unting nagkakaroon ng halaga
Pero tama ba?...
Tama bang ganito kaagad ang madama?

Ngayon lang ako tumalikod...
Pagtakas sa sakit na kaya mong maidulot.
Napagtantong hindi ako ang iyong kailangan
Kaya wala na akong ibang inaasahan.

Ang alam ko lang ay masaya ang puso ko na ngayo'y iyong tangan.